۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير
Sunday, July 21, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
دریافت و پرداخت
• صدور چک و ثبت آنها در دفاتر و تنظیم به موقع صورتهای مغایرت بانکی و تطبیق آن باصورت مغایرت بانکی تنظیمی اداره دفتر داری و تنظیم حسابها
• پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته و سایر هزینه‌ها
• پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مختلف دانشگاه بر اساس دستور مقام مجاز خرج
• پیگیری مستمر در مورد واریز پیش پرداختها و علی الحساب‌های جاری و سنواتی و تنخواه‌گردان واحدها و عاملین ذیحساب 
• نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام و کارکنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهای ذیربط
• تحویل روزانه برگه‌های حسابداری و اسناد هزینه، پیش پرداخت و علی‌الحساب واحدهای مربوط
• حفظ و حراست از دسته چکها و اوراق بهادار
• دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی، اعلامیه‌ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داری و تنظیم حسابها جهت صدور برگه‌های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی
• وصول درآمدهای دانشگاه و نگهداری دفتر بانک و ثبت وتنظیم آن
• نگهداری و ثبت دفاتر تنخواه‌گردان
• صدورچک و حواله نقدی
• تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و تنظیم لیست برگشتی‌های حقوق و تنظیم سند حسابداری مربوط و ارجاع به مسئول پرداخت جهت صدور چک و پیگری تا مرحله پرداخت آن به افراد و مراجع ذینفع
• صدور چک و حواله‌های نقدی و برگه‌های محاسباتی و اسناد هزینه و پیش پرداختها
• مطابقت دفاتر بانکها با صورت حسابهای بانکی و تهیه مغایرتهای بانکی حداقل در پایان هر ماه
• نگهداری و ثبت صدور برگه و پیش پرداختها
• تنظیم اسناد فوق العاده مزایا وخدمات و سایرهزینه‌ها
• انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
4833
Powered by DorsaPortal