۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
Saturday, July 20, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 
 شماره استاندارد  عنوان استاندارد  Pdf
 10  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10: رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات  دانلود
 9  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 9: حسابداری مخارج تامین مالی  دانلود
 8  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 8: ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی  دانلود
 7  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 7:دارایی های نامشهود  -
 6 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6: موجودی ها   دانلود
 5   استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 5: دارایی های ثابت مشهود  دانلود
 4  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 4: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای  دانلود
 3   استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات)  دانلود
 2   استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی  دانلود
 1  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورت های مالی  دانلود
    مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی  -
    مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر  دانلود
   مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورت های مالی  دانلود
   مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارش های مالی با مقاصد عمومی  دانلود
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
25437
Powered by DorsaPortal